Arkiv 2022

Spill for meg pappas hjerte så jeg kan høre det (2021)
Performance

Fredag 9. september
under åpningsseremonien

Lørdag 10. september
kl. 13.00 i overlyssal

I 1966 dør en mann som følge av en medfødt hjertefeil. Da har han en datter på ett år, Eli Herlaug Eines. Hun husker ikke pappaen sin og har hele livet forsøkt å bli kjent med ham gjennom andres fortellinger og i det som er igjen etter ham av gjenstander og fotografier. Våren 2021 fikk Eines vite at farens journal sannsynligvis fantes i Rikshospitalets arkiv. Hun tok kontakt, og noen dager senere sto hun med en stor konvolutt i hånden. I den fant hun flere av sin fars EKG-er fra 1962. Disse ble utgangspunktet for verket Spill for meg pappas hjerte så jeg kan høre det. På oppdrag fra Eines har komponist Maja S.K. Ratkje oversatt EKG-ene til noter, og på denne måten materialisert farens hjerteslag i en fiolinsolo.

På Høstutstillingen blir verket presentert som en performance med Eines, Ratkje og fiolinisten Ingvild Habbestad.

Hvordan det går (2021/2022)
Performance
Varighet 20 min

Søndag 11. September
kl 13.00, Kunstnernes Hus Kino

Antall sitteplasser: 80
Påmelding via Eventbrite

Det begynner med vage minner om tyske gameshow på et dansk fjernsynsapparat. Vi sitter i en gammel kinosal, som har opplevd mer enn det vi kan forestille oss. Hvis det ikke lenger er lov å si noe, burde vi ikke alle danse litt mer? Det var egentlig ikke et spørsmål. Faren min fortalte om da de seilte til Sør-Korea. Det å føle seg sett og det å føle seg angrepet, er to sider av samme sak. Og om en spade noensinne kan være mer enn en spade, og om vi noensinne kan være mer enn venner. Du får push-notifikasjoner for å slappe av. Gode kunnskaper om bruk av Excel og PowerPoint kreves ikke.

Hvordan det går er utformet som en powerpointpresentasjon forkledd som et gameshow, forkledd som mange små performancer som er satt sammen. Temaene som tas opp spenner fra hvor man finner nærmeste toalett til reklamer på mobiltelefoner, hva en «jobby» er og hvorfor kunstneren elsker Alf Prøysen.

Pust meg fram!  (2018–2023)
Skriving som performance i frihet og fengsel
Varighet 2,5 time

Søndag 11. september
kl. 13.30–16.00 i Atelier Felix

Søndag 9. oktober
kl. 13.30–16.00 i Atelier Felix

Antall plasser: 15
Påmelding via Eventbrite

 

Et samarbeid med innsatte, tidligere innsatte og dansekunstnerne Øyvind Jørgensen, Hege Gabrielsen og Biniam Gezai.

«Kanskje er det inne i det vi setter minst pris på ved oss selv, at vi finner den kraften som kan hjelpe oss å skape i frihet?» Spørsmålet danner fundamentet for skriveverksteder Elisabeth Thorsen og Lise Linnert har arrangert i Ullersmo fengsel. Gjennom tekstarbeid har innsatte og tidligere innsatte brukt kreative verktøy for å finne, uttrykke og dele følelser og historier. Verkstedene inngår i multiprosjektet Pust meg fram!, som handler om å utfordre stengsler i oss og rundt oss, ta i bruk sanser, erfaringer og kunnskap, og å finne frem til det som er en egen stemme. 

I 2022 vil skriveverkstedene også finne sted på Høstutstillingen, som en interaktiv performance. Metoden er en form for hurtigskriving som settes i gang av et assosiasjonspunkt, og foregår gjennom konsentrerte skriveøvelser som bygger på hverandre og utvikler den enkeltes uttrykk.

I verkstedene spørres det ikke etter navn, alder, yrke eller annen biografi. Det er det som kan skapes her og nå som gjelder. For å skape en sammenheng mellom «oss her ute» og «dem der inne», vil kunstnerne bruke tekster utviklet av innsatte i skriveverkstedene. De ønsker også å bringe tekster fra Høstutstillingen tilbake til fengslene. Fengselsvirkeligheten er annerledes alt annet, og det å være med i skriveverkstedet kan gi en dypere forståelse av dette. Tekstene vil senere knyttes til de andre delene av prosjektet Pust meg fram!, som innbefatter fotoarbeider, teater og utstilling.

Relampago Drawing Club er en popup-tegneklubb som ønsker kunstnerkollegaer og utstillingspublikum velkommen til å utforske mulighetene som finnes i tegning som et spill. Relampago Drawing Club ser på verkstedene de arrangerer som en kollektiv lekeplass hvor man kan hengi seg til gleden ved å tegne, en samlende aktivitet som legger til rette for midlertidige samarbeid. Prosjektets navn peker mot kunstnernes felles latinamerikanske bakgrunn.

«Relámpago» betyr «lyn» på spansk, og viser til et ønske om å skape en flyktig sjokkbølge som raskt ekspanderer og vibrerer.

Under Høstutstillingen arrangeres det tre tegneverksteder i løpet av utstillingsperioden. Det velges et tema for hver økt, som springer ut fra hverdagslige emner eller egenskaper ved kunstverkene som vises på Høstutstillingen.

Profound Statement (2021)
Performance

Torsdag 13. oktober
kl. 16.30, 17.30 og 18.30
utenfor Kunstnernes Hus

Varighet 10 min
Medvirkende: Eli Mai Huang Nesse (stemmeskuespill)

En deprimert bil snakker om arbeidet, om utmattelsen, om det monotone og uendelige, om å fortsette og fortsette og fortsette, om å bære og briste i en abstrakt loop, som en bestanddel i en uforståelig maskin – og om muligheten til å gjøre opprør, kanskje bare ved å endelig hvile, eller ved å forsøke å bli en saksofon – noe helt annet enn arbeidet, en overdøvende lyd, et hyl, et tut, en enorm, plutselig forandring.

Profound Statement er en ti minutter lang performance fremført av en tom bil parkert foran Kunstnernes Hus i skumringen.

Performancen er utviklet i samarbeid med Vandrestaven Udstillingspunkt

Cantus Map (2021/2022)
Performance

Søndag 16. oktober kl. 16.00
i Overlyssal

Varighet 30 min

Cantus Map, som kan oversettes til Sangkart, er et sjangeroverskridende prosjekt der flere kunstuttrykk flettes sammen, som musikk, lydkunst, performance, billedkunst og dans. Verket er en korperformance som utføres av seks kvinnelige korister, akkompagnert av abstrakte lydlandskaper og synth. Korstykkene er inspirert av norsk folkemusikk og kirkemusikk fra middelalderen. De er melodiøse og klangbaserte, og skal synges på ordlyder i stedet for tekst. I utformingen av koristenes drakter har inspirasjon fra japansk tradisjonsdesign og benediktinske nonnedrakter stått sentralt. Draktene er designet av Ingrid Pettersson og er dekorert med et tekstilprint som er basert på Aasvangs akvarellmalerier.