Amalie Vestergaard Olsen

  • Alt er knyttet til arbejde, penge, helbred og hjemmene vi bor i (2020)
  • Tre, metall og kartong
    265 x 300 x 150 cm
    Pris 55 000,–

  • I Alt er knyttet til arbejde, penge, helbred og hjemmene vi bor i undersøker Olsen kvinners posisjon i arbeidslivet og hvordan denne har forandret seg gjennom tiden, fra senmiddelalderens ekskludering av kvinner fra lærde og helbredende roller i samfunnet, og frem til i dag.

    Verket tar for seg den feministiske kampen for retten til å arbeide og den økonomiske uavhengigheten det gir, og samtidig hvilke konsekvenser det har å stå utenfor arbeidslivet. Inspirasjonen til verket har kunstneren fått gjennom samtaler med sin mor, som i en periode ble for syk til å arbeide og dermed sto i fare for å miste både inntekt og sosial anerkjennelse.

  • Amalie Vestergaard Olsen (f. 1990 i Danmark) bor i Oslo og har en mastergrad fra Kunstakademiet i Bergen. De siste årene har hun vist arbeider ved Gyldenpris Kunsthall (Bergen), Kunstnernes Efterårsudstilling i Den Frie Udstillingsbygning (København), Utstillingsstedet Sydhavn Station (København), Mikey Laundry Art Garden (Bergen) og Galleri Blunk (Trondheim).