Andreas Meinich

  • TV-Kanna (2021)
  • Digitalvev
    152 x 203 cm
    Opplag 3, til salgs 1
    Pris 20 000,–

  • Andreas Meinich (f. 1985 i Stavanger) bor og arbeider i Oslo. Han har en bachelorgrad i visuell kommunikasjon fra Kunsthøgskolen i Oslo. De seneste årene har Meinich vist arbeider på blant annet Hulias (Oslo), Galleri MELK (Oslo), Saksumdal Tempel (Lillehammer) og STANDARD (OSLO).