Hanna Sjöstrand

 • Of Trees, Yielding no 5 (2017–2020)
 • Kull produsert fra et 140 år gammelt lønnetre og eggoljetempera på lerret, malt gjennom en maske av treets bark
  98 x 98 cm
  Pris 36 000,–

 • Debuterte i 2022
 • Maleriet som vises i utstillingen er en del av en større serie.

  Of Trees, Yielding no 5 er malt med kull som er fremstilt av et 140 år gammelt lønnetre som har vokst i Oslo. I den kunstneriske prosessen har Sjöstrand vært opptatt av hvordan hun kan viske ut skillet mellom kunstneren som maler og motivet som blir avbildet – mellom det som er innenfor og det som er utenfor kroppen. Hvordan kan hun male et tre uten å betrakte det fra utsiden? Sjöstrand har benyttet seg av metoder fra teateret, og tatt på seg en maske hun har laget av treets bark. Treet har deretter blitt avbildet gjennom masken. Barken ligger utenpå treet, i flere beskyttende lag. Når et tre vokser, slipper det det ytterste laget og tilfører ny næring til seg selv idet barken brytes ned og omdannes til jord. Det er denne barken Sjöstrand har lånt fra treet, brukt i den kunstneriske prosessen, og gitt tilbake til treet etterpå.

 • Hanna Sjöstrand (f. 1978 i Sverige) bor i Oslo og har mastergrad fra Konsthögskolan i Malmö. Hun har hatt separatutstillinger ved blant annet Martin Bryder Gallery (Lund i Sverige), Galleri Thomas Wallner (Simris i Sverige), Galleri LNM (Oslo) og ELASTIC Gallery (Stockholm). Sjöstrand har bidratt til flere produksjoner innenfor scenekunstfeltet der Ludvig Uhlbors har stått for regi, blant annet som medskapende utøver i forestillingene Knockouts ved BIT Teatergarasjen (Bergen) og Kampen Katastrofefilm ved BIT Teatergarasjen og Black Box teater (Oslo). Hun har også vært scenograf og kostymedesigner for forestillingen Arne Næss og fjellets løyndom ved Det Norske Teatret.