Lise Linnert, Elisabeth Thorsen

 • Pust meg fram!  (2018–2023)
 • Skriving som performance i frihet og fengsel
  Varighet 2,5 time

  Et samarbeid med innsatte, tidligere innsatte og dansekunstnerne Øyvind Jørgensen, Hege Gabrielsen og Biniam Gezai.

 • Debuterte i 2022
 • «Kanskje er det inne i det vi setter minst pris på ved oss selv, at vi finner den kraften som kan hjelpe oss å skape i frihet?» Spørsmålet danner fundamentet for skriveverksteder Elisabeth Thorsen og Lise Linnert har arrangert i Ullersmo fengsel. Gjennom tekstarbeid har innsatte og tidligere innsatte brukt kreative verktøy for å finne, uttrykke og dele følelser og historier. Verkstedene inngår i multiprosjektet Pust meg fram!, som handler om å utfordre stengsler i oss og rundt oss, ta i bruk sanser, erfaringer og kunnskap, og å finne frem til det som er en egen stemme.

  I 2022 vil skriveverkstedene også finne sted på Høstutstillingen, som en interaktiv performance. Metoden er en form for hurtigskriving som settes i gang av et assosiasjonspunkt, og foregår gjennom konsentrerte skriveøvelser som bygger på hverandre og utvikler den enkeltes uttrykk. I verkstedene spørres det ikke etter navn, alder, yrke eller annen biografi. Det er det som kan skapes her og nå som gjelder. For å skape en sammenheng mellom «oss her ute» og «dem der inne», vil kunstnerne bruke tekster utviklet av innsatte i skriveverkstedene. De ønsker også å bringe tekster fra Høstutstillingen tilbake til fengslene. Fengselsvirkeligheten er annerledes alt annet, og det å være med i skriveverkstedet kan gi en dypere forståelse av dette. Tekstene vil senere knyttes til de andre delene av prosjektet Pust meg fram!, som innbefatter fotoarbeider, teater og utstilling.

 • Lise Linnert (f. 1964 i Oslo) bor i Oslo. Hun er utdannet ved Evanston Art Institute (Chicago i USA), Oslo Tverrfaglige Kunstinstitutt og Glassell School of Art ved Museum of Fine Arts, Houston (USA). Linnert har tidligere vist arbeider ved blant annet Women’s Museum i Mexico by, FNs høykommissær for menneskerettigheters kontor i Mexico by, Juarez Contemporary (Ciudad Juárez i Mexico) og Rubin Center for the Visual Arts (El Paso i USA). Hun har også stilt ut ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (Trondheim), Hå gamle prestegard (Jæren) og Galleri F 15 (Moss).

  Elisabeth Thorsen (f. 1966 i Horten) bor i Oslo og er utdannet ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Thorsen er bymisjonsprest ved Tøyenkirken (Oslo), og tjenestegjorde ved Oslo domkirke i perioden 2002–2020. Som ledende domkirkeprest har hun blant annet kuratert flere store utstillinger og prosjekter, med kunstnere som Jon Fosse, Håkon Gullvåg, Itonje Guttormsen, Liv Kristin Holmberg og Hans Mathisen. I 2021 ga Thorsen ut romanen Komposisjoner av lys hos forlaget Vigmostad og Bjørke. Hun arbeider nå med en oppfølger til denne romanen, samt med en bok om døden for forlaget Gyldendal. Thorsens kreative arbeid har vært utgangspunkt for skriveverksteder ved Ila og Ullersmo fengsler siden 2016.