Samira Tohidi

  • Samira Hotel (2021)
  • Olje på linlerret
    140 x 120 cm

  • Debuterte i 2022
  • Samira Tohidi (f. 1994 i Sverige) er bosatt i Oslo, hvor hun for tiden tar en bachelorgrad ved Kunstakademiet. Tohidi har nylig deltatt på en gruppeutstilling ved Galleri Thomassen (Göteborg). I 2022 arrangerte hun også gruppeutstillingen «BEING» på Galleri Seilduken ved Kunsthøgskolen i Oslo, i samarbeid med Makda Embaie og Damien Ajavon. Dette var Kunsthøgskolens første gruppeutstilling som rettet seg spesifikt mot studenter som identifiserer seg som BIPOC (Black, Indigenous and People of Color).