Shwan Dler Qaradaki

  • To My Children (2017)
  • Video
    20:50 min
    Opplag 4, til salgs 4
    Pris 160 000,–

  • To My Children tar utgangspunkt i Shwans personlige historie som tidligere flyktning, og er utformet som et filmatisk brev til hans barn i Norge. I desember 2014 besøkte Shwan sin familie i irakiske Kurdistan, på et sted der IS-styrkene befant seg bare noen mil unna. Hvordan er det å bo i Norge mens man er redd for at familien kan bli utsatt for terroristenes fryktelige handlinger? Verket gir et innblikk i Shwans opplevelser som førstehåndsvitne til krigens brutalitet, men tar også opp spørsmål knyttet til det å leve i spennet mellom ulike nasjonale identiteter og bli integrert i en ny kultur.

  • Shwan Dler Qaradaki (f. 1977 i Kurdistan) bor og arbeider i Oslo. Han har kunstutdannelse fra både Kurdistan og Norge. For tiden er han doktorgradsstipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo. Qaradaki deltok nylig på Nasjonalmuseets åpningsutstilling «Jeg kaller det kunst» (Oslo). Han har hatt en rekke separatutstillinger, blant annet ved Interkulturelt Museum (Oslo), Festspillene i Nord-Norge (Harstad), Kunstnerforbundet (Oslo), Galleri LNM (Oslo) og Tegnerforbundet (Oslo).