Åsne Kummeneje Mellem

 • I Never Learnt My Mother Tongue (2021)
 • Ulltekstil plantefarget med steinlav
  Variabel størrelse
  Pris 150 000,–

 • Ilman Sanoja (2020)
 • Vevet bjørkenever
  50 x 250 cm
  Utlånt av Nordnorsk Kunstmuseum

 • Debuterte i 2023
 • Hva er kvensk håndverk? Hva er kvensk samtidskunst? Hvordan viderefører man en kulturarv uten å ha lært hvordan?

  I Never Learnt My Mother Tongue består av ullstoff som er farget på tradisjonelt vis med steinlav sanket i tradisjonelle kvenske områder i Troms og Finnmark. Verkets tittel spiller på at det kvenske språket ikke videreføres til nye generasjoner: Åsne Kummeneje Mellem lærte selv ikke kvensk, som kunne ha vært hennes morsmål. Som en konsekvens av fornorskningsprosessene på 1800- og 1900-tallet har heller ikke kvenske håndverkstradisjoner blitt overført til nyere generasjoner. I mange kontekster blir den kvenske kulturen sett på som noe som «har vært», mer enn en kultur som lever og utvikles. Gjennom samtaler med tidsvitner i de kvenske miljøene har Kummeneje Mellem samlet informasjon om plantefarging og forsøkt å følge «gammel oppskrift» for å oppnå den dype rustbrune fargen. Steinlav og garn legges lagvis i en kjele, og ved å farge hele ullstykker i stedet for garn, kommer nyansene fra fargeprosessen tydeligere frem i stoffet.

  Ilman Sanoja kan oversettes til «uten ord». Verket er et teppe vevd av bjørkenever som er hentet fra et gammelt hustak i Karlsøy i Nord-Troms. Materialet har tradisjonelt vært mye brukt i kvenske kulturer, ofte på kreative måter for å utnytte neverens isolerende egenskaper. Hvordan utforsker man et materiale når man ikke kan de tradisjonelle teknikkene som å flette eller tekke tak? Kummeneje Mellem har ikke lært å behandle eller bruke bjørkenever på de tradisjonelle måtene, og har derfor funnet andre måter å anvende materialet på.

 • Åsne Kummeneje Mellem (f. 1995 i Tromsø) bor og arbeider i Tromsø. Hun har en bachelorgrad i medium- og materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo og en mastergrad fra Kunstakademiet i Tromsø. Kummeneje Mellem har tidligere hatt separatutstilling ved SOFT galleri (Oslo). Hun deltok også i den første kvenske biennalen, Kväänibiennaali 2021, og på biennalen Contextile 2022 (Guimarães i Portugal). Kummeneje Mellem er en av initiativtakerne bak Kvääni Taiteilijat – Kvensk kunstnerforbund. Arbeidene hennes er innkjøpt av Nordnorsk Kunstmuseum og Stortingets Sannhets- og forsoningskommisjon. I august 2023 er hun aktuell med en ny separatutstilling ved Terminal B (Kirkenes).