Linda Bournane Engelberth

 • Outside The Binary (2019–2023)
 • Inkjetprint
  6 stk. à 80 x 80 cm
  Opplag 5 + 1 KE, til salgs 5
  Pris per enkeltverk u/ ramme 25 000‚–
  Pris per enkeltverk m/ ramme 30 000,–

 • Debuterte i 2023
 • Outside the Binary er portretter av mennesker som identifiserer seg utenfor tokjønnsmodellen. For noen kan det bety at man har både mannlig og kvinnelig identitet, eller noe midt imellom. Én mulig definisjon er «kjønnsfluid», som refererer til et kjønn som varierer over tid – man kan da skifte mellom å føle seg mer mannlig eller kvinnelig, men også androgyn eller nøytral. En annen identitetsdefinisjon er «agender». Dette kan bety at man ikke definerer seg gjennom kjønn i det hele tatt. Menneskene i prosjektet kommer fra ulike deler av verden, men deler mange av de samme erfaringene.

 • Linda Bournane Engelberth (f. 1977 i Oslo) er norsk-algerisk og bor og arbeider i Oslo. Den siste tiden har hun stilt ut ved Bomuldsfabriken Kunsthall (Arendal), Spriten kunsthall (Skien), State Gallery of Art (Hyderabad i India), Fotobokfestival Oslo og festivalen Oslo Negativ. Tidligere har hun også vist arbeider ved institusjoner som Henie Onstad Kunstsenter (Bærum) og Fotogalerie Wien (Østerrike). Arbeidene hennes er innkjøpt av blant annet Bomuldsfabriken Kunsthall og Preus museum.