Statens kunstutstilling,
Høstutstillingen

Informasjon

Høstutstillingen 2020

Statens kunstutstilling, Høstutstillingen er en kunstnerjuryert gruppeutstilling basert på fri innsendelse.

Alle kunstnere som bor i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet er velkommen til å søke Høstutstillingen. Det er ikke et krav å være utdannet kunstner, heller ikke at man må være medlem i en kunstnerorganisasjon. Hver søker kan søke med opptil tre verk. Kunstnergrupper kan søke via en representant.

Utstillingen skal fortrinnsvis vise nye verk, dvs. arbeider produsert de siste to årene. Det er ønskelig at verkene ikke er innkjøpt av offentlige institusjoner. Høstutstillingen er en salgsutstilling. For avdøde kunstnere kan arvinger søke om deltakelse det første året etter kunstnerens død.

Alle arbeider blir vurdert av Den Nasjonale Jury (DNJ). Juryen består av kunstnere og velges for to år gjennom flertallsvalg blant NBKs medlemmer.

Den Nasjonale Jury 2020/2021 består av:

 • Andreas Siqueland
 • Terje Roalkvam
 • Espen Dietrichson
 • Nora Joung
 • Trygve Ohren
 • Kiyoshi Yamamoto

DNJ har juryeringen av Statens kunstutstilling som sitt viktigste arbeidsområde og har det kunstneriske ansvaret for utstillingen. Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves.

Statens 133. kunstutstilling, Høstutstillingen 2020
Kunstnernes Hus 19. september–25. oktober

Åpningstider:

 • Tirsdag–fredag 11.00–18.00
 • Lørdag–søndag 11.00–18.00
 • Hele mandag, samt andre hverdager mellom 09.00–11.00, har vi åpent for skoleklasser som på forhånd har avtalt omvisninger
 • Dørene stenger kl. 18.00 presis. Siste innslipp til utstillingen er kl. 17.40

Priser:

 • Inngangsbillett kr. 120,– (ordinær),
  kr. 80,– (student/honnør)
 • Gratis inngang for personer under 18 år
 • Gratis inngang for medlemmer av NBK/ICOM/IAA, Kuratorforeningen og Plot/Oslo

Offentlige omvisninger (gratis med gyldig billett):

 • Torsdager kl. 17.00
 • Søndager kl. 14.00

Hva vises?

I over 130 år har Statens kunstutstilling vist utviklingen i samtidskunsten og vært en uuttømmelig kilde til diskusjon om kunstnerisk kvalitet. Den har refusert mye god kunst gjennom tidene, men den har også sluppet inn eksperimenterende og kontroversielle arbeider som ingen andre institusjoner ville ha vist. Blant annet verk som viste nye tendenser og senere ble toneangivende. For våre offentlige gallerier, private samlere og museer er utstillingen en årlig kilde til nyanskaffelser.

Alt som rokker vår trygghet virker provoserende. Samtidskunsten er ofte et slikt uventet møte. Ukjent innhold, ukjente uttrykksformer, nye teknikker og materialer setter vår overbevisning og vår opplevelse av kunst på prøve. Høstutstillingen utfordrer. Den forbauser og gleder, irriterer og begeistrer.

Enestående i Europa

I begynnelsen av 1880-årene vendte norske kunstnere hjem med et nytt kunstsyn og en ny innstilling til billedkunstnernes plass i samfunnet. Ideen fikk de fra det internasjonale kunstsenter Salongen i Paris. I motsetning til sine kolleger i Sverige og Danmark som måtte kjempe mot etablerte institusjoner, vendte nordmennene hjem til jomfruelig mark. Norge var en ung nasjon uten kunstakademi og med få kunstinstitusjoner.

I 1884 inngikk billedkunstnerne en avtale med Staten, som gjennom et årlig tilskudd skulle sikre økonomien. Fra da av ble kunstnernes egen utstilling en årlig nasjonal kunstmønstring. I dag er Høstutstillingen enestående i Europa.