Om Høstutstillingen

Statens kunstutstilling, Høstutstillingen er en kunstnerjuryert gruppeutstilling basert på fri innsendelse.

Alle kunstnere som bor i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet, samt kunstnere med annen tilknytning til Norge, er velkommen til å søke. Det er ikke et krav med kunstnerisk utdanning eller medlemskap i en kunstnerorganisasjon. Hver søker kan søke med opptil tre verk. Kunstnergrupper kan søke gjennom en representant. For avdøde kunstnere kan arvinger søke om deltakelse de to første årene etter kunstnerens død.

Utstillingen skal fortrinnsvis vise nye verk, det vil si arbeider ferdigstilt i løpet av de siste to årene. Det er ønskelig at verkene ikke er innkjøpt av offentlige institusjoner. Høstutstillingen er en salgsutstilling.

Alle arbeider blir vurdert av Den Nasjonale Jury (DNJ). Juryen består av kunstnere som velges for en periode på to år gjennom flertallsvalg av Norske Billedkunstneres (NBK) medlemmer. Medlemskap i NBK er ikke et krav for juryens medlemmer.

Den Nasjonale Jury 2024:

  • Lasse Årikstad
  • Fredrik Raddum
  • Ingeborg Annie Lindahl
  • Hilde Honerud
  • Hanan Benammar
  • Hanna Roloff

DNJ har juryeringen av Statens kunstutstilling som sitt viktigste arbeidsområde, og det kunstneriske ansvaret for utstillingen. Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves.

Høstutstillingen 2024 åpner for publikum lørdag 7. september. Siste åpningsdag er søndag 13. oktober.

 

Svar ble sendt ut til alle søkere fredag 3. mai. Har du ikke fått e-post fra oss? Sjekk søppelpost og ta eventuelt kontakt på post@hostutstillingen.no.

 

Høstutstillingen arrangeres av Norske Billedkunstnere (NBK)

I over 130 år har Statens kunstutstilling vist utviklingen i samtidskunsten og vært en uuttømmelig kilde til diskusjon om kunstnerisk kvalitet. Den har refusert mye god kunst gjennom tidene, men den har også sluppet inn eksperimenterende og kontroversielle arbeider som ingen andre institusjoner ville ha vist. Blant annet verk som viste nye tendenser og senere ble toneangivende. For våre offentlige gallerier, private samlere og museer er utstillingen en årlig kilde til nyanskaffelser.

Alt som rokker vår trygghet virker provoserende. Samtidskunsten er ofte et slikt uventet møte. Ukjent innhold, ukjente uttrykksformer, nye teknikker og materialer setter vår overbevisning og vår opplevelse av kunst på prøve. Høstutstillingen utfordrer. Den forbauser og gleder, irriterer og begeistrer.

I begynnelsen av 1880-årene vendte norske kunstnere hjem med et nytt kunstsyn og en ny innstilling til billedkunstnernes plass i samfunnet. Ideen fikk de fra det internasjonale kunstsenter Salongen i Paris. I motsetning til sine kolleger i Sverige og Danmark som måtte kjempe mot etablerte institusjoner, vendte nordmennene hjem til jomfruelig mark. Norge var en ung nasjon uten kunstakademi og med få kunstinstitusjoner.

Den første Høstutstillingen ble vist i 1882 og i 1884 inngikk billedkunstnerne en avtale med staten, som gjennom et årlig tilskudd skulle sikre økonomien. Fra da av ble kunstnernes egen utstilling en årlig nasjonal kunstmønstring. I dag er Høstutstillingen enestående i Europa.