Statens kunstutstilling,
Høstutstillingen

Kontakt

Hanne Gudrun Gulljord
Utstillingsleder
477 58 551
hannegudrun@hostutstillingen.no
Katrine Sviland
Kommunikasjonsleder og pressekontakt
938 83 600
katrine@hostutstillingen.no
Inger Fure Grøtting
Formidlingsansvarlig
909 30 516
ingerfure@hostutstillingen.no
Hanne Mandelid
Administrasjonsmedarbeider (april–oktober)
(i permisjon)
Emma Karlsen
Koordinator og ansvarlig for kunstsalg
emma@hostutstillingen.no

Adresse

August–oktober:
Kunstnernes Hus att:
Høstutstillingen, Wergelandsveien 17, 0179 Oslo

November–juli:
Norske Billedkunstnere att:
Høstutstillingen, Akersgata 7, 0158 Oslo

Kontaktinformasjon