Statens kunstutstilling,
Høstutstillingen

Kunstkringkastingen

Skoleklasse fra Tøyen skole i Oslo på omvisning under Høstutstillingen 2018

Sparebankstiftelsen DNB gir Høstutstillingen 1.4 millioner til et treårig formidlingsprosjekt rettet mot barn og unge.

– Mange elever i dag opplever at skolen, og samfunnet forøvrig er ute etter en fasit. I møte med samtidskunsten er det aldri slik – en tolkning av et verk har aldri to streker under svaret, sier utstillingsleder for Høstutstillingen, Charlotte Dølvik.

– Med en såpass unik bredde er Høstutstillingen en ypperlig arena for å gjøre barn og unge nysgjerrige på kunsten, og gi de et rom der de oppfordres til å tenke fritt, være kritiske og øve seg på å sette ord på egne tanker.

Med tilskuddet fra Sparebankstiftelsen DNB kan vi nå starte et omfattende opplegg for lærerseminarer og gratis formidling til skoleelever, og det er fantastisk at vi fremover kan gi et slikt tilbud, sier hun.

Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til økt deltakelse i kunst og kulturlivet, og gjør dette både gjennom å støtte skapende kunstmiljøer og formidlingstiltak.

– Vi vil gjerne samarbeide med kunstnerorganisasjonene, og i dette prosjektet har vi sammenfallende interesser med Norske Billedkunstnere. Å prøve ut ulike måter å formidle samtidskunsten på for å finne en formidlingspraksis som både kunsten og skolen er tjent med er en ambisjon som vi heier på og ser frem til å følge med på, sier Birthe M. Selvaag, som jobber med tildelinger innen kunst og kultur i Sparebankstiftelsen DNB.

Det treårige prosjektet har fått navnet Kunstkringkastingen, og vil også inkludere egne lærerseminarer, et forum der lærere, kunstnere og formidlere møtes. Her vil man se på hvordan praksis på kunstfeltet og i pedagogikken hører sammen. Et sentralt tema blir spørsmålet om hvordan kunsten kan bidra til å gi barn og unge verktøy for å for å tolke alle inntrykk de utsettes for i dag.

– Vi opplever at kunstfagene får mindre og mindre plass i skolen. Høstutstillingen tar her et ansvar for å heve forståelsen for hvordan samtidskunst og kunstutstillinger kan være viktige arenaer for læring – ikke bare i kunstfagene, men også tverrfaglig i fag som for eksempel norsk, historie og samfunnsfag. Vi må bryte forestillingen om at samtidskunsten er elitistisk og vanskelig tilgjengelig, sier Dølvik.

– Vi står overfor store endringer i samfunnet, og samtidskunsten er – i likhet med vitenskap – et samfunnsfelt og kritisk refleksjonsrom vi har til å forstå og tolke verdenen vi lever i, sier utstillingskoordinator Hanne Gudrun Gulljord som snart er i gang med å sette prosjektet ut i livet.

Gratis omvisninger for skoleklasser

Høstutstillingen inviterer skoleklasser fra barneskolen og ungdomsskolen, 1.-4. trinn og 8.-10. trinn, til et treårig samarbeid med oppstart høsten 2019.
Hva går dette ut på?

– Gratis formidling i utstillingen til skoleelever fra barne­ og ungdomstrinnet. Gjennom
forberedelser og samtaler ønsker vi å gi elevene verktøy til å kunne samtale om og øke forståelsen for billedkunst. Vi ønsker å knytte til oss klasser vi kan følge over tre år.

Praktisk informasjon
Målgruppe: 1.-6. trinn og 8.-10. trinn fra ulike deler av Østlandet
Sted: Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, 0179 Oslo
Varighet: forarbeid i klassen 15- 45 min (opp til hver enkelt lærer) + 40 minutter i utstillingen sammen med formidler og /eller kunstner
Tidsperiode: Uke: 37, 38, 39 og 41
Tidspunkt: Man – fre, 09.00 – 15.00
Antall elever per gjennomføring: En skoleklasse, maks. 30 elever
Evaluering: Vi vil gjennomføre en kvalitativ analyse der vi snakker med lærere og elever som har vært på omvisninger.

Kunst kan stimulere til nysgjerrighet, undring og diskusjon for alle betraktere – uansett alder. Hvordan man opplever kunsten er individuelt, avhengig av erfaringer og forkunnskaper hos betrakteren. Mange elever i dag opplever at skolen, og samfunnet forøvrig, er ute etter en fasit. I møte med samtidskunsten er det aldri slik – en tolkning av et verk har aldri to streker under svaret. Nettopp derfor er Høstutstillingen- i sitt rike omfang og unike bredde av verk, en ypperlig arena for å gjøre barn og ungdom nysgjerrige på kunsten, gi de et rom der det oppfordres til å tenke fritt og det er lov til å være uenig, samt gi de øving i å sette ord på egne tanker.

Dersom dette kan være av interesse for din skole/klasse, ta kontakt med oss for mer informasjon: booking@billedkunst.no