Barn og unge

Skoleklasse fra Tøyen skole i Oslo på omvisning under Høstutstillingen 2018

Kunstkringkastingen er et flerårig prosjekt rettet mot grunnskolen, med mål om å stimulere flere barn og unge til engasjement og nysgjerrighet rundt samtidskunst, styrke samarbeid mellom kunstfeltet og skoleverket, samt gi involverte elever et langvarig forhold til kunst. Prosjektet startet i 2019. 

Fra høsten 2023 er over tusen nye elever fra Oslo-området inkludert i prosjektet, fra barneskolene Tøyen-, Skjønnhaug-, Kjelsås-, Skøyen-, Levre-, Møllergata-, Teglverket- og Årvoll skole, samt ungdomsskolene Kjenn-, Kristelig Gymnasium- og Årvoll skole. Prosjektet er gratis for skoler og følger de samme elevene over flere år. 

Kunstkringkastingen inkluderer formidlingsprogram under selve utstillingen, seminarer om samtidskunst i skolen, samt en rekke andre aktiviteter som workshops, kunstnermøter og undervisningsmateriell til bruk både i og utenfor klasserommet. 

Kunstkringkastingen er realisert takket være midler fra Sparebankstiftelsen DNB.

Kunstkringkastingen 2019-2022 inkluderte barneskolene Tøyen-, Skjønnhaug-, Kjelsås- og Skøyen skole, samt ungdomsskolene Bjøråsen- og Kjenn skole.

I samarbeid med DKS Viken, formidler vi videokunst til videregåendeelever.

Mangfold og bredde i Høstutstillingen skaper et godt utgangspunkt for å lære om kunst i vår egen samtid, inkludert videokunst. I denne DKS-produksjonen kommer en av våre formidlere på besøk i elevenes egne klasserom, høsten 2023. Med seg har formidleren tre av filmene fra årets utstilling. Gjennom felles utforsking, samtale og refleksjon, ønsker vi å gi elevene innsikt i de spesifikke verkene, men også en større forståelse av hva videokunst er og kan være. 

For at elevene skal få mest mulig utbytte av besøket, får alle skoler tilsendt lærerveiledninger med informasjon og forslag til både for- og etterarbeid i klasserommet. 

I tillegg til generelle omvisninger for skoleklasser, tilbyr vi tverrfaglige formidlingstilbud forankret i kompetansemål for ulike klassetrinn i grunnskolen. Ta gjerne kontakt med formidlingsansvarlig Nora Fremmerlid: nora@hostutstillingen.no, for mer informasjon.