Statens kunstutstilling,
Høstutstillingen

Kunstpriser

Else Marie Hagen fikk Høstutstillingsprisen i 2019 for verkene The average of four boys and their shadows (2018) og The opposite directions of one single girl (2018)

Høstutstillingsprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Bildende Kunstneres Hjelpefonds Høst­utstillings­pris har som formål å synliggjøre Statens kunstutstilling, Høstutstillingens betydning for norsk samtidskunst, samt å løfte frem god kunst­produksjon. BKH arbeider for å bedre vilkår­ene for kunst­produksjonen i Norge gjennom forvaltningen av midler fra Kunstavgiften. Prisen er på 150 000 kroner og skal gå til den kunstneren som deltar på Høstutstillingen med det verket som juryen finner mest betydningsfullt.

Prisen ble ikke utdelt i 2020.

Siste års prisvinnere:

 • 2019: Else Marie Hagen
 • 2018: Johannes Engelsen Espedal
 • 2017: Aleksander Stav
 • 2016: Anne Guro Larsmon
 • 2015: Tine Aamodt
 • 2014: Svein Møxvold

www.kunstfond.no

Admir Batlak fikk Norske Kunstforeningers debutantpris for A New Tomorrow 2, 3 og 5 (2019)

Norske Kunstforeningers debutantpris

Norske Kunstforeninger har siden 2010 delt ut en pris til en debutant på Høstutstillingen. Formålet med prisen på 50 000 kroner er å løfte fram og synliggjøre unge samtidskunstnere i Norge. Prisen setter også søkelys på det viktige samspillet mellom samtidskunstnere og kunstforeninger.

Ofte fungerer nettopp de 162 kunstforeningene i landet som et springbrett for unge kunstnere, og sammen gjør de ny kunst tilgjengelig for publikum over hele Norge.

Siste års prisvinnere:

 • 2020: Admir Batlak
 • 2019: Tiago Bom
 • 2018: Arild Våge Berge
 • 2017: Anna Christina Lorenzen
 • 2016: Karin Blomgren
 • 2015: Sebastian Makonnen Kjølaas
 • 2014: Heidi Kennedy Skjerve
 • 2013: Susanne Kathlen Mader
 • 2012: Marthe Elise Stramrud
 • 2011: Serhed Waledkhani
 • 2010: Gunvor Nervold Antonsen

www.kunstforeninger.no

Arild Yttri fikk grafikkprisen for sin serie løer fra Mørkrisdalen på Vestlandet, nedtegnet med den grafiske teknikken kobberstikk

Norske Grafikeres Fonds grafikkpris

Norske Grafikeres Fonds grafikkpris ble opprettet i 2015 for å øke interessen for og utviklingen av norsk grafikk. Prisen på 50 000 kroner blir hvert år tildelt en kunstner ved Statens kunstutstilling, Høstutstillingen som utmerker seg innenfor grafikkmediet. Norske Grafikere er en landsdekkende forening for yrkesaktive grafikere og et visningssted for samtids­grafikk. Foreningen ble stiftet i 1919 for å gjøre grafikken kjent som egen kunstart og for å bedre kunstnernes situasjon.

Siste års prisvinnere:

 • 2020: Arild Yttri
 • 2019: Cathrine Alice Liberg
 • 2018: Martin Stråhle
 • 2017: Patrik Berg
 • 2016: Gro Finne
 • 2015: Ellen Karin Mæhlum

www.norske-grafikere.no

Sara Skogøy fikk Høstutstillingens første «Folkets pris» for verket My Dad went to Syden and all I got was this lousy bead-­top (2019)

Folkets pris

Folkets pris gir Høstutstillingens publikum mulighet til å stemme frem sitt favorittverk.

Koronapandemien rammet kunstfeltet tungt i 2020, blant annet ved at mange kunstnere har mistet store deler av sin inntekt. Den Nasjonale Jury tok derfor initiativ til å opprette en ny pris, der publikum står for både finansiering og avgjørelse av hvem som blir mottakeren.

Siste års prisvinnere:

 • 2020: Sara Skogøy
Siri Bråtveit fikk i 2019 Den franske pris for verket Clawstalk (2019)

Den franske pris

Institut français de Norvège og Institut français de Paris deler annethvert år ut Den franske pris til en kunstner ved Høstutstillingen. Prisen ble opprettet i 1998 for å styrke samarbeidet mellom franske og norske kunstnere og kultur­institusjoner, og legger til rette for kulturell dialog mellom de to landene innenfor det visuelle kunstfeltet. Prisen er et tre måneders arbeidsopphold i Paris hvor kunstneren vil få mulighet til å utvikle sitt kunstprosjekt og møte aktører innen kunstfeltet. Institut français de Paris stiller seg til rådighet under oppholdet. 

Siste års prisvinnere:

 • 2019: Siri Bråtveit
 • 2017: Daisuke Kosugi
 • 2015: Kjersti G. Andvig
 • 2013: Bjørn Bjarre
 • 2011: Crispin Gurholt

www.institutfrancais.com/en

Shwan Dler Qaradaki fikk Kistefos kunstpris 2020 for verket The Golden Wish – en todelt installasjon som består av tekst av gull og video på monitor

Kistefos kunstpris

Kistefos kunstpris er på 250 000 kroner og deles ut for første gang i 2020. Prisen har til formål å løfte frem den frie kritiske samtidskunsten, og dermed fremheve Høstutstillingens grunntanke som nasjonal kunstnerjuryert gruppeutstilling basert på åpen innsendelse. Prisen går til en kunstner (eller kunstnergruppe) som deltar på Statens kunstutstilling, Høstutstillingen, med det verk som juryen anser som den viktigste stemme i årets utstilling.

Juryen for Kistefos kunstpris 2020 var Stina Högkvist, Espen Dietrichson og Lotte Konow Lund.

Vinner av Kistefos kunstpris 2020 er Shwan Dler Qaradaki.

Ayatgali Tuleubek fikk Anne og Jakob Weidemanns stipend i 2018 for verket The Invisible Handjob of the New Economy (2017)

Anne og Jakob Weidemanns stipend

Anne og Jakob Weidemann opprettet Stiftelsen Ringsveen i 1999. Stiftelsen eier Weidemanns gård, Ringsveen, som ligger i Roterud i Lillehammer. Eiendommen, som blant annet består av to store laftede hus, stilles til disposisjon for kunstnere som skal bo og arbeide der. Stiftelsen deler også ut Anne og Jakob Weidemanns stipend til en billed­kunstner som har utmerket seg faglig på en positiv måte. Kunstneren skal kunne nyttiggjøre seg av stipendet til videre kunstnerisk utvikling. Stipendet er på 100 000 kroner.

Styret består av: Anders Eckhoff (styreleder), Harald Flor, Gunnar Tore Larsen og Ingrid Blekastad.

Prisen ble ikke utdelt i 2019 og 2020.

Siste års prisvinnere:

 • 2018: Ayatgali Tuleubek
 • 2017: Ingen utdeling
 • 2016: Anna Widén
 • 2015: Emilija Škarnulytė
 • 2014: Mari Meen Halsøy

www.ringsveen.no