Høstutstillingen 2018
Statens 131. kunstutstilling
Kunstpriser
Ota Benga (2016) av Aleksander Stav
Høstutstillingsprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Bildende Kunstneres Hjelpefonds Høst­utstillings­pris har som formål å synliggjøre Statens Kunstutstilling, Høstutstillingens betydning for norsk samtidskunst, samt å løfte frem god kunst­produksjon. BKH arbeider for å bedre vilkår­ene for kunst­produksjonen i Norge gjennom forvaltningen av midler fra Kunstavgiften. Prisen er på 150 000 kroner og skal gå til den kunstneren som deltar på Høstutstillingen med det verket som juryen finner mest betydningsfullt.

Høstutstillingsprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2017 går til Aleksander Stav (f.1983) for verket Ota Benga.

Ota Benga er en tredelt skulpturgruppen i brent tre som har en tydelig materialitet og et sterkt nærvær, samtidig som den peker på en historisk referanse: Kongoleseren Ota Benga, født 1883 ble bortført fra sitt hjemland og stilt ut, først på verdensutstillingen i St. Louis i 1904 og senere i Bronx Zoo. Her ble han utstilt sammen med aper i “primathuset” for å demonstrere “den laveste form for biologisk utvikling av mennesket.” Som 32-åring begikk Benga selvmord.
Sentralt for Aleksander Stavs kunstneriske undersøkelse er “hvordan mennesket omformer sin forståelse av naturen, gjennom sin oppdagelse av den. Transformasjon av naturen overskrider det virkelige til en mer fantasifull, kunstig verden, hvor det autentiske forsvinner”, som det står i kunstnerens verksbeskrivelse. Verket viser en tid da mennesker “på grunn av manglende forståelse ble ansett som del av en vill natur”. Ota Benga er tidligere vist på Galleri TM51 utstilling med Aleksander Stav, under samme tittel.
Juryen legger i sin begrunnelse vekt på hvordan verket har en sterk umiddelbar tilstedeværelse, samtidig som det åpner for refleksjon og ettertanke. “I materialets sprekker ligger historien, men også kimen til nye lesninger og nye retninger inn i fremtiden.”
Årets jury består av billedkunstner Josefine Lyche fra Den Nasjonale Jury, kunstkritiker Monica Holmen oppnevnt av Kritikerlaget og billedkunstner Arne Nøst oppnevnt fra Bildende Kunstneres Hjelpefonds styre.

Siste års prisvinnere:

 • 2016: Anne Guro Larsmon
 • 2015: Tine Aamodt
 • 2014: Svein Møxvold

www.kunstfond.no

Atmospheric concentration (2016) av Patrik Berg 
Norske Grafikeres Fonds grafikkpris

Norske Grafikeres Fonds grafikkpris ble opprettet i 2015 for å øke interessen for og utviklingen av norsk grafikk. Prisen på 50 000 kroner blir hvert år tildelt en kunstner ved Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen som utmerker seg innenfor grafikkmediet. Norske Grafikere er en landsdekkende forening for yrkesaktive grafikere og et visningssted for samtids­grafikk. Foreningen ble stiftet i 1919 for å gjøre grafikken kjent som egen kunstart og for å bedre kunstnernes situasjon.

Norske Grafikeres Fonds grafikkpris 2017 ble tildelt Patrik Berg

Juryen ble fanget av hans tempramentsfulle og fabulerende bilder. Bergs bilder kombinerer tradisjonen fra Albrecht Dürer og Henry Darger og handler temtatisk sett om økologi og bærekraft. Bildene på høstutstillingen er en poetisk og alegorisk betraktning om tulipanboblen og spekulasjonsøkonmien.

Siste års prisvinnere:

 • 2016: Gro Finne
 • 2015: Ellen Karin Mæhlum

www.norske-grafikere.no

Prisvinner: An Uncut Line (Eques) (2016) av Anna Christina Lorenzen
Norske Kunstforeningers debutantpris

Norske Kunstforeninger har siden 2010 delt ut en pris til en debutant på Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen. Formålet med prisen på 50 000 kroner er å løfte fram og synliggjøre unge samtidskunstnere i Norge. Prisen setter også søkelys på det viktige samspillet mellom samtidskunstnere og kunstforeninger. Ofte fungerer nettopp de 162 kunstforeningene i landet som et springbrett for unge kunstnere, og sammen gjør de ny kunst tilgjengelig for publikum over hele Norge. Årets priskomité består av Kalle Eriksson (styre­medlem, Norske Kunstforeninger), Elena Pérez (daglig/kunstnerisk leder, Trondhjems Kunstforening), Trond Rørvik (styreleder, Sandnes Kunstforening) og Kristine Fornes (jurymedlem, Den Nasjonale Jury 2017)

Prisvinnere:

 • 2017: Anna Christina Lorenzen
 • 2016: Karin Blomgren
 • 2015: Sebastian Makonnen Kjølaas
 • 2014: Heidi Kennedy Skjerve
 • 2013: Susanne Kathlen Mader
 • 2012: Marthe Elise Stramrud
 • 2011: Serhed Waledkhani
 • 2010: Gunvor Nervold Antonsen

www.kunstforeninger.no

Leave Fucking <> Alone (2015) av Daisuke Kosugi
Den franske pris

Institut français de Norvège og Institut français de Paris deler annethvert år ut Den franske pris til en kunstner ved Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen. Prisen ble opprettet i 1998 for å styrke samarbeidet mellom franske og norske kunstnere og kultur­institusjoner, og legger til rette for kulturell dialog mellom de to landene innenfor det visuelle kunstfeltet. Prisen er et tre måneders arbeidsopphold i Paris hvor kunstneren vil få mulighet til å utvikle sitt kunstprosjekt og møte aktører innen kunstfeltet. Institut français de Paris stiller seg til rådighet under oppholdet. Priskomiteen for 2017: Anne Hilde Neset og Ida Kierulf.

Den franske pris 2017 gikk til japanskfødte Daisuke Kosugi (født 1984), som bor og arbeider i Oslo. 

Kosugi er tidligere student ved Kunstakademiet i Oslo, og driver sin egen praksis ved det kunstnerstyrte galleriet Louise Dany. Han jobber hovedsakelig med skulptur, film og installasjoner, ofte i kombinasjon med performance. Flere av arbeidene hans bruker kroppen som omdreiningspunkt, og undersøker hvordan våre bevegelsesmønstre og vår personlige frihet påvirkes og begrenses av samfunnets ulike reguleringer, lover og grenser. Kosugis bakgrunn fra jus- og forsikringsbransjen i Tokyo gir dermed en særegen klangbunn, ifølge priskomiteen. Gjennom kunstnerens poetiske og koreografiske iscenesettelser viser han samtidig hvordan kroppen kan fungere som verktøy til å gjøre motstand mot disse reguleringene.

Priskomiteen mener at hans arbeid på Høstutstillingen befinner seg i grenselandet mellom film og skulpturelt objekt, der bølgende bambuspinner og tau omslutter og synes å tvinge flatskjermen sammen. Gjennom en montasje av funnet billedmateriale ser vi bevegelsesmønstre hentet fra alt fra sportsutøvere til amatørdans og japansk Namba-gange; digitalt manipulert gjennom en såkalt datamoshingsteknikk som skaper en særegen malerisk og rytmisk effekt.

www.institutfrancais.com/en

Siste års prisvinnere:

 • 2015: Kjersti G. Andvig
 • 2013: Bjørn Bjarre
 • 2011: Crispin Gurholt
Etter skeid av Anna Widén
Anne og Jakob Weidemanns stipend

Anne og Jakob Weidemann opprettet Stiftelsen Ringsveen i 1999. Stiftelsen eier Weidemanns gård, Ringsveen, som ligger i Roterud i Lillehammer. Eiendommen, som blant annet består av to store laftede hus, stilles til disposisjon for kunstnere som skal bo og arbeide der. Stiftelsen deler også ut Anne og Jakob Weidemanns stipend til en billed­kunstner som har utmerket seg faglig på en positiv måte. Kunstneren skal kunne nyttiggjøre seg av stipendet til videre kunstnerisk utvikling. Stipendet er på 100 000 kroner. Styret består av: Anders Eckhoff (styreleder), Harald Flor, Gunnar Tore Larsen og Ingrid Blekastad.

Siste års prisvinnere:

 • 2016: Anna Widén
 • 2015: Emilija Škarnulytė
 • 2014: Mari Meen Halsøy

www.ringsveen.no