Statens kunstutstilling,
Høstutstillingen

Kunstpriser

Norske Kunstforeningers debutantpris

Norske Kunstforeninger har siden 2010 delt ut en pris til en debutant på Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen. Formålet med prisen på 50 000 kroner er å løfte fram og synliggjøre unge samtidskunstnere i Norge. Prisen setter også søkelys på det viktige samspillet mellom samtidskunstnere og kunstforeninger.

Ofte fungerer nettopp de 162 kunstforeningene i landet som et springbrett for unge kunstnere, og sammen gjør de ny kunst tilgjengelig for publikum over hele Norge. Årets priskomité består av Kalle Eriksson (styre­medlem, Norske Kunstforeninger), Elena Pérez (daglig/kunstnerisk leder, Trondhjems Kunstforening), Trond Rørvik (styreleder, Sandnes Kunstforening) og Kristine Fornes (jurymedlem, Den Nasjonale Jury 2017).

Siste års prisvinnere:

 • 2017: Anna Christina Lorenzen
 • 2016: Karin Blomgren
 • 2015: Sebastian Makonnen Kjølaas
 • 2014: Heidi Kennedy Skjerve
 • 2013: Susanne Kathlen Mader
 • 2012: Marthe Elise Stramrud
 • 2011: Serhed Waledkhani
 • 2010: Gunvor Nervold Antonsen

www.kunstforeninger.no

Høstutstillingsprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Bildende Kunstneres Hjelpefonds Høst­utstillings­pris har som formål å synliggjøre Statens Kunstutstilling, Høstutstillingens betydning for norsk samtidskunst, samt å løfte frem god kunst­produksjon. BKH arbeider for å bedre vilkår­ene for kunst­produksjonen i Norge gjennom forvaltningen av midler fra Kunstavgiften. Prisen er på 150 000 kroner og skal gå til den kunstneren som deltar på Høstutstillingen med det verket som juryen finner mest betydningsfullt.

Årets jury består av billedkunstner Josefine Lyche fra Den Nasjonale Jury, kunstkritiker Monica Holmen oppnevnt av Kritikerlaget og billedkunstner Arne Nøst oppnevnt fra Bildende Kunstneres Hjelpefonds styre.

Siste års prisvinnere:

 • 2016: Anne Guro Larsmon
 • 2015: Tine Aamodt
 • 2014: Svein Møxvold

www.kunstfond.no

Norske Grafikeres Fonds grafikkpris

Norske Grafikeres Fonds grafikkpris ble opprettet i 2015 for å øke interessen for og utviklingen av norsk grafikk. Prisen på 50 000 kroner blir hvert år tildelt en kunstner ved Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen som utmerker seg innenfor grafikkmediet. Norske Grafikere er en landsdekkende forening for yrkesaktive grafikere og et visningssted for samtids­grafikk. Foreningen ble stiftet i 1919 for å gjøre grafikken kjent som egen kunstart og for å bedre kunstnernes situasjon.

Siste års prisvinnere:

 • 2016: Gro Finne
 • 2015: Ellen Karin Mæhlum

www.norske-grafikere.no

Den franske pris

Institut français de Norvège og Institut français de Paris deler annethvert år ut Den franske pris til en kunstner ved Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen. Prisen ble opprettet i 1998 for å styrke samarbeidet mellom franske og norske kunstnere og kultur­institusjoner, og legger til rette for kulturell dialog mellom de to landene innenfor det visuelle kunstfeltet. Prisen er et tre måneders arbeidsopphold i Paris hvor kunstneren vil få mulighet til å utvikle sitt kunstprosjekt og møte aktører innen kunstfeltet. Institut français de Paris stiller seg til rådighet under oppholdet. Priskomiteen for 2017: Anne Hilde Neset og Ida Kierulf.

Siste års prisvinnere:

 • 2015: Kjersti G. Andvig
 • 2013: Bjørn Bjarre
 • 2011: Crispin Gurholt

www.institutfrancais.com/en

Anne og Jakob Weidemanns stipend

Anne og Jakob Weidemann opprettet Stiftelsen Ringsveen i 1999. Stiftelsen eier Weidemanns gård, Ringsveen, som ligger i Roterud i Lillehammer. Eiendommen, som blant annet består av to store laftede hus, stilles til disposisjon for kunstnere som skal bo og arbeide der. Stiftelsen deler også ut Anne og Jakob Weidemanns stipend til en billed­kunstner som har utmerket seg faglig på en positiv måte. Kunstneren skal kunne nyttiggjøre seg av stipendet til videre kunstnerisk utvikling. Stipendet er på 100 000 kroner.

Styret består av: Anders Eckhoff (styreleder), Harald Flor, Gunnar Tore Larsen og Ingrid Blekastad.

Siste års prisvinnere:

 • 2016: Anna Widén
 • 2015: Emilija Škarnulytė
 • 2014: Mari Meen Halsøy

www.ringsveen.no