Kunstpriser

Anna Ihle vant Høstutstillingsprisen 2023 for verket Pauser av spytt og melk, kropper av vann (2023) – en installasjon av eik, spon, metall, europaller og biteleke.

Bildende Kunstneres Hjelpefonds Høst­utstillings­pris har som formål å synliggjøre Statens kunstutstilling, Høstutstillingens betydning for norsk samtidskunst, samt å løfte frem god kunst­produksjon. BKH arbeider for å bedre vilkår­ene for kunst­produksjonen i Norge gjennom forvaltningen av midler fra Kunstavgiften. Prisen er på 200 000 kroner og skal gå til den kunstneren som deltar på Høstutstillingen med det verket som juryen finner mest betydningsfullt.

Prisen ble ikke utdelt i 2020.

Siste års prisvinnere:

 • 2023: Anna Ihle
 • 2022: Signe Rosenlund-Hauglid, Ylva Gulpinar, Io Sivertsen og Christa Barlinn Korvald
 • 2021: Einar Grinde
 • 2019: Else Marie Hagen
 • 2018: Johannes Engelsen Espedal
 • 2017: Aleksander Stav
 • 2016: Anne Guro Larsmon
 • 2015: Tine Aamodt
 • 2014: Svein Møxvold

www.kunstfond.no

Damian Avajon fikk Norske Kunstforeningers debutantpris 2023, for verket PROTECTION OF RELICS (Black Craft Matter) (2023). ⁠⁠

Norske Kunstforeninger har siden 2010 delt ut en pris til en debutant på Høstutstillingen. Formålet med prisen på 50 000 kroner er å løfte fram og synliggjøre unge samtidskunstnere i Norge. Prisen setter også søkelys på det viktige samspillet mellom samtidskunstnere og kunstforeninger.

Ofte fungerer nettopp de 162 kunstforeningene i landet som et springbrett for unge kunstnere, og sammen gjør de ny kunst tilgjengelig for publikum over hele Norge.

Siste års prisvinnere:

 • 2023: Damien Avajon
 • 2022: Finn Adrian Jorkjen
 • 2021: Noëlie de Raadt
 • 2020: Admir Batlak
 • 2019: Tiago Bom
 • 2018: Arild Våge Berge
 • 2017: Anna Christina Lorenzen
 • 2016: Karin Blomgren
 • 2015: Sebastian Makonnen Kjølaas
 • 2014: Heidi Kennedy Skjerve
 • 2013: Susanne Kathlen Mader
 • 2012: Marthe Elise Stramrud
 • 2011: Serhed Waledkhani
 • 2010: Gunvor Nervold Antonsen

www.kunstforeninger.no

Lotte Konow Lund ble tildelt grafikkprisen i 2023, for verket TTE PUNKTER FOR ET VELLYKKET ATELIERBESØK (2023), som består av en tekst i Høstutstillingens katalog, og et silketrykk.

Norske Grafikeres Fonds grafikkpris ble opprettet i 2015 for å øke interessen for og utviklingen av norsk grafikk. Prisen på 50 000 kroner blir hvert år tildelt en kunstner ved Statens kunstutstilling, Høstutstillingen som utmerker seg innenfor grafikkmediet. Norske Grafikere er en landsdekkende forening for yrkesaktive grafikere og et visningssted for samtids­grafikk. Foreningen ble stiftet i 1919 for å gjøre grafikken kjent som egen kunstart og for å bedre kunstnernes situasjon.

Siste års prisvinnere:

 • 2023: Lotte Konow Lund
 • 2022: Christian Tunge
 • 2021: Randi Annie Strand
 • 2020: Arild Yttri
 • 2019: Cathrine Alice Liberg
 • 2018: Martin Stråhle
 • 2017: Patrik Berg
 • 2016: Gro Finne
 • 2015: Ellen Karin Mæhlum

www.norske-grafikere.no

Jonas Yang Tislevoll vant Den franske pris 2023 for verket The final goodbye (2022).

Institut français de Norvège og Institut français de Paris deler annethvert år ut Den franske pris til en kunstner ved Høstutstillingen. Prisen ble opprettet i 1998 for å styrke samarbeidet mellom franske og norske kunstnere og kultur­institusjoner, og legger til rette for kulturell dialog mellom de to landene innenfor det visuelle kunstfeltet. Prisen er et tre måneders arbeidsopphold i Paris hvor kunstneren vil få mulighet til å utvikle sitt kunstprosjekt og møte aktører innen kunstfeltet. Institut français de Paris stiller seg til rådighet under oppholdet. 

Siste års prisvinnere:

 • 2023: Jonas Yang Tislevoll
 • 2021: Meera Manjit Kaur
 • 2019: Siri Bråtveit
 • 2017: Daisuke Kosugi
 • 2015: Kjersti G. Andvig
 • 2013: Bjørn Bjarre
 • 2011: Crispin Gurholt

www.institutfrancais.com/en

Ayatgali Tuleubek fikk Anne og Jakob Weidemanns stipend i 2018 for verket The Invisible Handjob of the New Economy (2017)

Anne og Jakob Weidemann opprettet Stiftelsen Ringsveen i 1999. Stiftelsen eier Weidemanns gård, Ringsveen, som ligger i Roterud i Lillehammer. Eiendommen, som blant annet består av to store laftede hus, stilles til disposisjon for kunstnere som skal bo og arbeide der. Stiftelsen deler også ut Anne og Jakob Weidemanns stipend til en billed­kunstner som har utmerket seg faglig på en positiv måte. Kunstneren skal kunne nyttiggjøre seg av stipendet til videre kunstnerisk utvikling. Stipendet er på 100 000 kroner.

Styret består av: Anders Eckhoff (styreleder), Harald Flor, Gunnar Tore Larsen og Ingrid Blekastad.

Prisen er ikke utdelt siden 2018

Siste års prisvinnere:

 • 2018: Ayatgali Tuleubek
 • 2017: Ingen utdeling
 • 2016: Anna Widén
 • 2015: Emilija Škarnulytė
 • 2014: Mari Meen Halsøy

www.ringsveen.no

Sara Skogøy fikk Høstutstillingens første «Folkets pris» for verket My Dad went to Syden and all I got was this lousy bead-­top (2019)

Folkets pris gav Høstutstillingens publikum mulighet til å stemme frem sitt favorittverk.

Kunstneren med det verket som fikk flest stemmer har mottatt Folkets pris, bestående av et grunnbeløp på 15 000 kroner.

Prisen deles ikke ut i 2023.

Siste års prisvinnere:

 • 2022: Christian Tunge
 • 2021: Meera Manjit Kaur
 • 2020: Sara Skogøy
Kistefos kunstpris 2022 gikk til Øyvind Elvsborg for filmen «Brødrene i skogen»

Kistefos kunstpris var på 250 000 kroner og ble delt ut for første gang i 2020. Prisen hadde til formål å løfte frem den frie kritiske samtidskunsten, og dermed fremheve Høstutstillingens grunntanke som nasjonal kunstnerjuryert gruppeutstilling basert på åpen innsendelse. Prisen gikk til en kunstner (eller kunstnergruppe) som deltok på Statens kunstutstilling, Høstutstillingen, med det verk som juryen anså som den viktigste stemme i årets utstilling.

Prisen deles ikke ut i 2023.

Vinnere:

 • 2022: Øyvind Elvsborg
 • 2021: Kim Hankyul
 • 2020: Shwan Dler Qaradaki.