Program

Fredag 8. september
Baraye, Johanna Zwaig

Overlyssalen

Lørdag 9. september
FORSPILL, Goksøyr & Martens

kl. 13.00
Overlyssalen

Lørdag 9. september
Baraye, Johanna Zwaig

kl. 14.00
Overlyssalen

Søndag 10. september
Homodagene, Nayara Leite*

kl. 13.00
Overlyssalen

Søndag 10. september
A-project #6, A-project*

kl. 14.00
Overlyssalen

Lørdag 16. september
Glaumr, Kristine Marie Aasvang

kl. 13.00
Overlyssalen

Torsdag 21. september
A-project #6, A-project*

kl. 18.00
Overlyssalen

Lørdag 23. september
Portrait Sessions, Oda Tungodden*

Kl. 12.00, 13.30 og 14.30
Overlyssalen

Søndag 24. september
Portrait Sessions, Oda Tungodden*

Kl. 12.00, 13.30 og 14.30
Overlyssalen

Lørdag 30. september
Thai Fruit Carving Hybrid, Marit Silsand*

kl. 12.00–14.00
Verksted i overlyssalen

Søndag 1. oktober
Thai Fruit Carving Hybrid, Marit Silsand*

kl. 12.00–14.00
Verksted i overlyssalen

Torsdag 12. oktober
Du visker meg ikke ut

kl. 18.00
Slottsparken

Lørdag 14. oktober
Portrait Sessions, Oda Tungodden*

Kl. 12.00, 13.30 og 14.30
Overlyssalen

Lørdag 14. oktober
Glaumr, Kristine Marie Aasvang

kl. 13.00
Overlyssalen

Søndag 15. oktober
Portrait Sessions, Oda Tungodden*

Kl. 12.00, 13.30 og 14.30
Overlyssalen

Foto: Jannik Abel

Torsdag 12. oktober kl. 18.00

Performancen foregår i Slottsparken, rett overfor Kunstnernes Hus.

Svanviken arbeidskoloni (1908–1989) i Møre og Romsdal, opprettet av Norsk misjon blant hjemløse, spilte i mange år en nøkkelrolle i assimileringspolitikken overfor romanifolket/tatere. Der skulle disse lære å bo i hus og bli som den norske majoritetsbefolkningen. Den omreisende nomadekulturen skulle stanses. Et av de ti husene i arbeidskolonien var finansiert av Kong Haakon og Dronning Maud. Bidragene til byggingen av familiehusene i Svanviken var et uttrykk for sosialt engasjement i en tid med en utbredt oppfatning om at dette folket trengte hjelp, og ble ikke ansett som kontroversielt i samtiden. 

Verket er en del av Høstutstillingen, som vises på Kunstnernes Hus i perioden 9. september–15. oktober. I performancen Du visker meg ikke ut tar kunstnerne i bruk omrisset av grunnplanet til et av husene slik det var oppført i Svanviken og gjør det til et symbol på historien og konsekvensene av assimileringspolitikken. Omrisset tegnes opp i husets faktiske størrelse, men viskes bort med været. I løpet av utstillingsperioden vil kunstnerne gjenta oppmerkingen med jevne mellomrom. Drivkraften i prosjektet er å løfte frem historien om assimileringspolitikken og bidra til at denne kan få større plass i vår felles historiefortelling og bevissthet.

 

Lørdag 16. september kl. 13.00
Lørdag 14. oktober kl. 13.00

Performancen foregår i overlyssalen.

Glaumr er et verk som består av samtidsmusikk, fremført live av musikere under Høstutstillingen. Tittelen på verket er hentet fra landets lengste elv Glomma, eller Glåma som er navnet på den øvre delen av elva. Navnet kan stamme fra verbet å glåma, som betyr «skinne svakt og blekt», eller være en avledning av det norrøne glaumr, som betyr «larm» eller «ståk».

Verket er inspirert av Die Moldau, en av satsene i orkesterstykket Ma vlast – en samling nasjonalromantiske tonedikt av Bedřich Smetana. I komposisjonen har Kristine Marie Aasvang forsøkt å fange «personligheten» eller «sjelen» til Glomma, som renner fra sitt utspringspunkt i Aursunden, nordøst for Røros, til sitt utløp i Oslofjorden ved Fredrikstad.

Lørdag 30. september kl. 12.00–14.00
Søndag 1. oktober kl. 12.00–14.00

Påmelding her

10 deltakere per verksted, forhåndspåmelding er nødvendig. Deltakelse er gratis med løst inngangsbillett. Verkstedene foregår i overlyssalen. Forhåndskunnskaper er ikke nødvendig. Beregnet for alle aldersgrupper, men unge personer bør delta i følge med en voksen (skarpe kniver brukes i verkstedet).

Thai Fruit Carving Hybrid er et deltakerbasert verk for ti personer, ledet av billedkunstner Marit Silsand i samarbeid med en thailandsk tradisjonell fruktutskjærer. I verkstedet lager man hybride fruktskulpturer i fellesskap, gjennom dialog og med fokus på at prosessen er både praktisk og sosial. Deltakerne får en introduksjon til et utvalg med frukter, utstyr, teknikk og hvordan de skal nærme seg fruktenes styrker og svakheter som kunstmateriale. Verkstedet foregår på Høstutstillingen i overlyssalen på Kunstnernes Hus, og varer i to timer. Resultatene blir presentert i utstillingen som et stilleben av frukt på et sirkulært bord i en kortere periode.

Utskjæring av frukt er en sentral del av thailandsk kulturarv. Gjennom århundrer har det vært en respektert kunst- og håndverksform som krever presisjon og fordypning. Billedkunstner Marit Pethsiri Silsand har vokst opp i et hjem med både norske og thailandske tradisjoner. Hun har en thailandsk mor som innvandret til Norge på 1970-tallet, og på den tiden var ikke thailandske frukter like tilgjengelige som i dag. Da Silsands mor og hennes omgangskrets skulle dekorere middagsbordet eller forberede religiøse ritualer, kombinerte de norske frukter og grønnsaker med det de en sjelden gang fikk tak i av frukt fra Thailand. Dermed ble den tradisjonelle thailandske fruktutskjæringskunsten utfordret med en ny estetisk vri under Silsands oppvekst. Verket kombinerer et tradisjonelt håndverk og verkstedbasert deltakende samtidskunst.

Foto: Madeleine Park

Søndag 10. september kl. 14.00
Torsdag 21. september kl. 18.00

Performancen foregår i overlyssalen

Performancen som vises på Høstutstillingen er en del av A-project, en serie kunstneriske undersøkelser av kulturell, politisk og esoterisk historie der Eivind Reierstad omorganiserer symboler og kollektive forestillinger. A-project #6 er et samarbeid med danseren Alexandre Guimarãres Dos Santos, og undersøker forholdet mellom nordisk sjamanisme, drag battles på nattklubbene i São Paulo og de tradisjonelle tempeldansene til hirjaer – Indias tredje kjønn.

Les mer.

Lørdag 23. september
Søndag 24. september
Lørdag 14. oktober
Søndag 15. oktober

Kl. 12.00, 13.30 og 14.30

Performancen foregår i overlyssalen og gjentas tre ganger i løpet av åpningstiden på de annonserte dagene:

 

Kl. 12.00, 13.30 og 14.30

I performancen Portrait Sessions inviterer Oda Tungodden besøkende i utstillingen til å sette seg ned og ha en samtale med henne, mens hun maler et portrett av vedkommende. Prosjektet bunner i Tungoddens interesse for hvordan hun kan bruke sin egen kunstneriske praksis til å skape forbindelser til andre mennesker. I samtalene fokuserer kunstneren på å lytte til personene som blir portrettert, og som en takk for at de har delt sine tanker får de det ferdige portrettet som en gave.

For å delta i performancen må man være fysisk til stede når den begynner. Dersom det er flere som ønsker å delta i samtalen og bli portrettert, vil kunstneren velge ut en person gjennom loddtrekning. Hver samtale kan vare i inntil 45–60 minutter. De ferdige portrettene vil bli sendt til de ulike deltakerne etter endt utstillingsperiode.

Foto: Eva Rose.

Lørdag 9. september kl. 13.00

Performancen foregår i overlyssalen

FORSPILL er et performativt verk for fire skuespillere. Verket er basert på realopptak av fødsler som fant sted på Ullevål sykehus og Akershus universitetssykehus, fra riene satte inn og fram til spedbarnets første skrik.

FORSPILL er en del av pentalogien LIVET #1–5, produsert i samarbeid med Det Norske Teatret.

ÁLGGAHUS lea performatiiva bargu njealji neavttárii. Bargu lea vuođđuduvvon duohta báddemiid vuođul mat dáhpáhuvve Ullevål buohcciviesus ja Akershus universitehtabuohcciviesus, dan rájes go ávttat álge, gitta njuoratmáná vuosttaš čirroma rádjai.

ÁLGGAHUS lea oassi pentalogiijas LIVET #1–5, buvttáduvvon ovttas Det Norske Teatret:iin.

Foto: Eva Rose.

Foto: Jannik Abel

Fredag 8. september under åpningsseremonien
Lørdag 9. september kl. 14.00

Performancen på lørdag foregår i overlyssalen

«I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen, lærte jeg meg sangen «Baraye» på persisk og sang den i solidaritet med kvinner i Iran. Nå vil jeg synge den igjen, med alt hva den rommer, i rekken av stemmer som synger på kryss og tvers av verden. Kvinne. Liv. Frihet.»
Johanna Zwaig er en av de inviterte kunstnerne til årets utstilling
Foto: Jannik Abel

Søndag 10. september kl. 13.00
Performancen på lørdagen foregår i overlyssalen

Homodagene tar utgangspunkt i et banner hvor det står «I am glad we are plural», som er basert på et fotografi fra Homodagene i Bergen i 1983, der en person bærer et skilt med budskapet «Jeg er glad jeg er homo».

I performancen kritiserer Leite større bedrifter som under pridemåneden økonomisk utnytter og tjener på utfordringene LHBTQ+-miljøet står overfor, såkalt «rainbow washing» der bedrifter bruker symboler – spesielt regnbueflagget – for å tjene penger på LHBTQ+-miljøet og deres allierte. Hun blander performance og protest når hun adresserer historisk ulikhet og den fortsatte nødvendigheten av å kjempe for LHBTQ+-rettigheter.

Leite skaper et fellesskap på tvers av Atlanteren, på tvers av verden, når hun snakker spesifikt om både Norge og Brasil. Hun bringer sammen mennesker fra hele verden som kan tale med felles stemme og handle mot urettferdighetene som blir begått mot LHBTQ+-personer, samtidig som de viser styrke, skjønnhet og utholdenhet i møte med forfølgelse og fare.

Støttet av Skeiv Verden.

høyere enn himmelen
2023
Video
12:20 min
T.K.

I høyere enn himmelen ser Ronja Krokstrand Gravklev tilbake på sin egen familie og oppvekst, som ble sterkt preget av et selvmord. En kombinasjon av nye opptak og arkivmateriale fra kassetter filmet da Gravklev var barn, utgjør bakteppet for kunstnerens refleksjoner over hvordan denne hendelsen har formet henne til den personen hun er i dag.

Fire Nation
2021
Video
38:53 min
Opplag 3 + 1 KE, til salgs 3
Pris på forespørsel

Alle bildene og utsnittene i Fire Nation er hentet fra reklamefilmen Diga oi a Equinor!, som tilhører Equinor. Alle bildene og utsnittene i Fire Nation er bearbeidet av kunstneren.

Verket er produsert i samarbeid med Bergen Kunsthall. 

I Fire Nation undersøker Ina Hagen rebrandingen av det statlig eide energiselskapet fra Statoil til Equinor i 2018, og selskapets medfølgende utvidelse til å bli et såkalt «bredt energiselskap». Navnebyttet, som kostet nærmere 250 millioner kroner, hadde som mål å relansere selskapet som fremtidsorientert, sosialt og økologisk bevisst. I denne videoen dekonstruerer Hagen reklamefilmen Diga oi a Equinor!, som oversettes til «si hei til Equinor!», gjennom samtaler om klima, kolonial utnyttelse, makt og avmakt.

The boundary object
2019
HD-video
03:13 min
Opplag 3 + 1 KE, til salgs 3
Pris etter avtale

The boundary object inngår i et større prosjekt der Iselin Linstad Hauge undersøker relasjonen mellom mennesket og dyr, ofte med kropp, berøring, blikk, pust og hud som utgangspunkt. Hauge har de siste ti årene besøkt gårder rundt om i Norge, både økologiske gårder og industribruk. Basert på erfaringer og dokumentasjon fra disse besøkene forsøker hun å nærme seg problemstillinger knyttet til dyrekroppen i industri og husdyrproduksjon, og fremmedgjøringen av denne i dagens samfunn. The boundary objecter en nærstudie av berøring mellom mennesket og et domestisert dyr – grisen.

Motholic Mobble part 3, 2022 utgaven
2022
4K-video
07:22 min
Opplag 5 + 2 KE, til salgs 4
Pris 125 000,–

Motholic Mobble part 3 viser en kvinne – kunstneren selv – som kompromissløst graver seg sakte ned i bakken ved hjelp av sin egen kropp og muskelkraft i en monoton sirkelbevegelse. Kameravinklingen veksler mellom utsyn over et mektig landskap og nært fokus på bakkenivået hvor vi blir vitne til et direkte og sanselig møte mellom menneske og natur.

FATET
2022
Performance for video
07:10 min
Opplag 3 + 2 KE, til salgs 3
Pris 45 000‚–

FATET er en del av performanceserien NORWEGIAN LIQUID, som Rita Marhaug har arbeidet med siden 2009. Norge fremstår som et land av urørt natur, men er samtidig en av verdens største petroleumseksportører. I FATET senker kunstneren seg ned i et badekar fylt med svart olje, som etter hvert dekker hele kroppen. Huden er kontaktpunktet mellom individet og verden, kultur og natur, den svarte råoljen og den hvite korallstranda. I bakgrunnen ser vi utsikten mot Lofoten og Nordland VI, en del av havområdet som fortsatt er vernet mot leteboring etter gass og olje.

Vi skal ta pauser … Pausene skal brukes konstruktivt (Intensjon fra PURPOSE CORE Manifesto II)
2023
HD-video
07:44 min
Opplag 2 + 1 KE, til salgs 2
Pris på forespørsel

… Eller om vi bare vil være i ett med naturen (Intensjon fra PURPOSE CORE Manifesto II)
2023
HD-video
05:51 min
Opplag 2 + 1 KE, til salgs 2
Pris på forespørsel

Vi lar oss inspirere av meningsfylte innfall (Intensjon fra PURPOSE CORE Manifesto II)
2023
HD-video
03:06 min
Opplag 2 + 1 KE, til salgs 2
Pris på forespørsel

Ihra Lill Scharning og Katarina Skjønsberg utgjør kunstnerduoen PURPOSE CORE, som lager filmmanifester basert på leveregler, sitater og intensjoner. Videoene som vises på Høstutstillingen presenteres som tre intensjoner, og er en del av et lengre filmmanifest hvor vi møter karakterene PURPOSE og CORE. 

I den første filmen hevder PURPOSE og CORE at de er nødt til å ta pauser, men følger opp med en formaning om at pausene skal brukes konstruktivt. I pausene fra hverandre har de laget hver sine sitater, som den andre har laget et «filmsvar» til. I den andre videoen forsøker CORE å gi PURPOSE en opplevelse av natur. Gjennom telefonen svarer CORE på spørsmål om hvordan det føles å forville seg inn i skogen og gi seg hen til naturen. I den tredje filmen befinner PURPOSE og CORE seg i et naturtablå. Vi ser PURPOSE som heiser brude- og penkjolene deres opp og ned i en flaggstang, mens CORE og en assistent improviserer romantisk musikk. Dette kryssklippes med videosnutter og fotografier av duoens farger, rosa og blå.

Soft Palate
2022
Digitalisert Super 8mm-film
06:44 min
Opplag 3 + 1 KE, til salgs 3
Pris 20 000,–

Soft Palate viser nærbilder av bevegelsen til adamsepler under svelging i en kontinuerlig loop.

Mamma
2023
Video
Loop
Opplag 2 + 1 KE, til salgs 2
Pris 45 000,–

Mamma er det første samarbeidet mellom skuespiller Lars B. Hjort og billedkunstner Per Teljer. Ordet «mamma» er noe alle kan referere til uansett hvor i verden man er, og er det mest brukte ordet i terapeutisk sammenheng.

SIVIL ULYDIGHET
2023
Video
46:37 min
Opplag 5 + 1 KE, til salgs 4
Pris 100 000,–

SIVIL ULYDIGHET tar oss med når aktivister fra Extinction Rebellion og Stopp Oljeletinga går fra å aksjonere mot oljetransporten på Sjursøya til å aksjonere mot privatbilister og kjente kunstverk. Filmen gir et innblikk i sentrale elementer ved sivil ulydighet: aksjonene, refleksjonene på bakrommet og aktivistenes beveggrunner. Thomas Østbye følger aktivistene så tett at han selv blir arrestert mens kamera går. SIVIL ULYDIGHET er en nær øyeblikksskildring av aktivister, men retter også blikket ut mot det større bildet: Hva får vanlige mennesker på tvers av generasjoner til å gå ut av komfortsonen, ty til sivil ulydighet og trosse mektige krefter i det fossile samfunnet?

For andre år på rad deltar Østbye på Høstutstillingen med videoverk fra dokumentartrilogien Climatetrilogy, som gjør observerende studier av strategier og metoder brukt i klimakampen. I 2022 kunne man se Enhver har rett til, som dokumenterer Klimasøksmål Arktis gjennom det norske rettssystemet, og Å stille seg i veien. SIVIL ULYDIGHET er en videreutvikling av sistnevnte, og følger strategien som går på kant med loven.

Mare
2019
Video
08:09 min
Opplag 3 + 2 KE, til salgs 3
Pris 60 000,–

I videoen Mare ser vi en eldre mann og en ung hoppe; kultur versus utemmet natur. I samspillet mellom dem er det et patriarkalsk sivilisasjonsprosjekt som ideelt skal finne sted – hoppa skal forvandles fra vill til villig, men hun nekter.

It Cannot be Contained
2023
HD-video og 16mm-film overført til HD-video
32:04 min
Opplag 3 + 1 KE, til salgs 3
Pris 160 000,–

Blod er den kroppsvæsken hos mennesker (og andre dyr) som transporterer næringsstoffer og oksygen til cellene og metabolske avfallsprodukter bort fra de samme cellene. Blod har opp gjennom historien hatt stor konkret og symbolsk betydning – blod er et symbol for menneskets livskraft og sjel, samtidig er det også en væske forbundet med død, vold og splittelse og ideer om identitet, renhet og privilegier. Blod pulserer gjennom historien, gjennom myter, religion, litteratur, kunst og vitenskap, og gis stadig nye betydninger, nye funksjoner.

It Cannot be Contained prøver å spore noen av disse betydningene gjennom å fortelle et knippe historier om blod. Både mytiske, historiske, politiske og vitenskapelige historier flettes sammen til en poetisk-dokumentarisk meditasjon over dette stoffet og dets magiske og konkrete konnotasjoner.

Du visker meg ikke ut
2023
Performance og film på Høstutstillingens nettside
Varighet 15 min
Opplag (film) 4, til salgs 3
Pris 70 000,–

Filmen kan sees her.

Svanviken arbeidskoloni (1908–1989) i Møre og Romsdal, opprettet av Norsk misjon blant hjemløse, spilte i mange år en nøkkelrolle i assimileringspolitikken overfor det de betegnet som «omstreifere». Der skulle disse lære å bo i hus og bli som den norske majoritetsbefolkningen. Den omreisende nomadekulturen skulle stanses. Et av de ti husene i arbeidskolonien var finansiert av Kong Haakon og Dronning Maud.

Prosjektet består av en performance og to filmer. I performancen Du visker meg ikke ut tar kunstnerne i bruk omrisset av grunnplanet til et av husene slik det var oppført i Svanviken og gjør det til et symbol på historien og konsekvensene av assimileringspolitikken. Omrisset tegnes opp i faktisk størrelse med den typen krittmerking man bruker på idrettsbaner. Pigmentet regner bort etter to til tre regnskurer, og omrisset tegnes opp på nytt med jevne mellomrom. Drivkraften i prosjektet er å løfte frem historien om assimileringspolitikken, og gjennom prosjektet bidra til at denne kan få større plass i vår felles historiefortelling og bevissthet.