Salkart

1. Kaia Hugin
f. 1975 i Oslo, bosatt i Drøbak

Motholic Mobble part 3, 2022 utgaven
2022
4K-video
07:22 min

Motholic Mobble part 3 viser en kvinne – kunstneren selv – som kompromissløst graver seg sakte ned i bakken ved hjelp av sin egen kropp og muskelkraft i en monoton sirkelbevegelse. Kameravinklingen veksler mellom utsyn over et mektig landskap og nært fokus på bakkenivået hvor vi blir vitne til et direkte og sanselig møte mellom menneske og natur.

 

2. Endre Aalrust
f. 1973 i Hamar, bosatt i Berlin

Mare
2019
Video
08:09 min

I videoen Mare ser vi en eldre mann og en ung hoppe; kultur versus utemmet natur. I samspillet mellom dem er det et patriarkalsk sivilisasjonsprosjekt som ideelt skal finne sted – hoppa skal forvandles fra vill til villig, men hun nekter.

 

3. Iselin Linstad Hauge
f. 1981 i Drammen, bosatt i Åneby

The boundary object
2019
HD-video
03:13 min

The boundary object inngår i et større prosjekt der Iselin Linstad Hauge undersøker relasjonen mellom mennesket og dyr, ofte med kropp, berøring, blikk, pust og hud som utgangspunkt. Hauge har de siste ti årene besøkt gårder rundt om i Norge, både økologiske gårder og industribruk. Basert på erfaringer og dokumentasjon fra disse besøkene forsøker hun å nærme seg problemstillinger knyttet til dyrekroppen i industri og husdyrproduksjon, og fremmedgjøringen av denne i dagens samfunn. The boundary objecter en nærstudie av berøring mellom mennesket og et domestisert dyr – grisen.

 

4. Teljer & Hjort*

Per Teljer*
f. 1970 i Sverige, bosatt i Oslo og Berlin

Lars B. Hjort*
f. 1965 i Oslo, bosatt i Oslo og Berlin

Mamma
2023
Video
Loop

Mamma er det første samarbeidet mellom skuespiller Lars B. Hjort og billedkunstner

Per Teljer. Ordet «mamma» er noe alle kan referere til uansett hvor i verden man er, og er det mest brukte ordet i terapeutisk sammenheng.

 

5. Thomas Østbye
f. 1979 i Oslo, bosatt i Oslo

SIVIL ULYDIGHET
2023
Video
46:37 min

SIVIL ULYDIGHET tar oss med når aktivister fra Extinction Rebellion og Stopp Oljeletinga går fra å aksjonere mot oljetransporten på Sjursøya til å aksjonere mot privatbilister og kjente kunstverk. Filmen gir et innblikk i sentrale elementer ved sivil ulydighet: aksjonene, refleksjonene på bakrommet og aktivistenes beveggrunner. Thomas Østbye følger aktivistene så tett at han selv blir arrestert mens kamera går. SIVIL ULYDIGHET er en nær øyeblikksskildring av aktivister, men retter også blikket ut mot det større bildet: Hva får vanlige mennesker på tvers av generasjoner til å gå ut av komfortsonen, ty til sivil ulydighet og trosse mektige krefter i det fossile samfunnet?

For andre år på rad deltar Østbye på Høstutstillingen med videoverk fra dokumentartrilogien Climatetrilogy, som gjør observerende studier av strategier og metoder brukt i klimakampen. I 2022 kunne man se Enhver har rett til, som dokumenterer Klimasøksmål Arktis gjennom det norske rettssystemet, og Å stille seg i veien. SIVIL ULYDIGHET er en videreutvikling av sistnevnte, og følger strategien som går på kant med loven.

 

6. PURPOSE CORE*

Ihra Lill Scharning*
f. 1986 i Tønsberg, bosatt i Oslo

Katarina Skjønsberg*
f. 1987 i Tønsberg, bosatt i Oslo

Vi skal ta pauser … Pausene skal brukes konstruktivt (Intensjon fra PURPOSE CORE Manifesto II)
2023
HD-video
07:44 min

… Eller om vi bare vil være i ett med naturen (Intensjon fra PURPOSE CORE Manifesto II)
2023
HD-video
05:51 min

Vi lar oss inspirere av meningsfylte innfall (Intensjon fra PURPOSE CORE Manifesto II)
2023
HD-video
03:06 min

Ihra Lill Scharning og Katarina Skjønsberg utgjør kunstnerduoen PURPOSE CORE, som lager filmmanifester basert på leveregler, sitater og intensjoner. Videoene som vises på Høstutstillingen presenteres som tre intensjoner, og er en del av et lengre filmmanifest hvor vi møter karakterene PURPOSE og CORE.

I den første filmen hevder PURPOSE og CORE at de er nødt til å ta pauser, men følger opp med en formaning om at pausene skal brukes konstruktivt. I pausene fra hverandre har de laget hver sine sitater, som den andre har laget et «filmsvar» til. I den andre videoen forsøker CORE å gi PURPOSE en opplevelse av natur. Gjennom telefonen svarer CORE på spørsmål om hvordan det føles å forville seg inn i skogen og gi seg hen til naturen. I den tredje filmen befinner PURPOSE og CORE seg i et naturtablå. Vi ser PURPOSE som heiser brude- og penkjolene deres opp og ned i en flaggstang, mens CORE og en assistent improviserer romantisk musikk. Dette kryssklippes med videosnutter og fotografier av duoens farger, rosa og blå.

 

7. Marte Aas
f. 1966 i Trondheim, bosatt i Oslo

It Cannot be Contained
2023
HD-video og 16mm-film overført til HD-video
32:04 min

Blod er den kroppsvæsken hos mennesker (og andre dyr) som transporterer næringsstoffer og oksygen til cellene og metabolske avfallsprodukter bort fra de samme cellene. Blod har opp gjennom historien hatt stor konkret og symbolsk betydning – blod er et symbol for menneskets livskraft og sjel, samtidig er det også en væske forbundet med død, vold og splittelse og ideer om identitet, renhet og privilegier. Blod pulserer gjennom historien, gjennom myter, religion, litteratur, kunst og vitenskap, og gis stadig nye betydninger, nye funksjoner.

It Cannot be Contained prøver å spore noen av disse betydningene gjennom å fortelle et knippe historier om blod. Både mytiske, historiske, politiske og vitenskapelige historier flettes sammen til en poetisk-dokumentarisk meditasjon over dette stoffet og dets magiske og konkrete konnotasjoner.

 

8. Ina Hagen*
f. 1989 i Ringerike, bosatt i Oslo

Fire Nation
2021
Video
38:53 min

Alle bildene og utsnittene i Fire Nation er hentet fra reklamefilmen Diga oi a Equinor!, som tilhører Equinor. Alle bildene og utsnittene i Fire Nation er bearbeidet av kunstneren.

Verket er produsert i samarbeid med Bergen Kunsthall.

I Fire Nation undersøker Ina Hagen rebrandingen av det statlig eide energiselskapet fra Statoil til Equinor i 2018, og selskapets medfølgende utvidelse til å bli et såkalt «bredt energiselskap». Navnebyttet, som kostet nærmere 250 millioner kroner, hadde som mål å relansere selskapet som fremtidsorientert, sosialt og økologisk bevisst. I denne videoen dekonstruerer Hagen reklamefilmen Diga oi a Equinor!, som oversettes til «si hei til Equinor!», gjennom samtaler om klima, kolonial utnyttelse, makt og avmakt.

Med: Emma Eide Rydningen, Ståle Knudsen, Espen Wæhle, Ragnhild Freng Dale og Petro Stempniewski

Sitert i verket: Equinor (2018), Diga Oi a Equinor! (Takk Statoil, Det har vært en glede!) [Reklamefilm]; Brown, Adrienne Marie (2018), Spell for Radical Gratitude [Tekst]

 

9. Ronja Krokstrand Gravklev*
f. 2002 i Gvarv i Telemark, bosatt i Oslo

høyere enn himmelen
2023
Video
12:20 min

I høyere enn himmelen ser Ronja Krokstrand Gravklev tilbake på sin egen familie og oppvekst, som ble sterkt preget av et selvmord. En kombinasjon av nye opptak og arkivmateriale fra kassetter filmet da Gravklev var barn, utgjør bakteppet for kunstnerens refleksjoner over hvordan denne hendelsen har formet henne til den personen hun er i dag.