Statens kunstutstilling,
Høstutstillingen

Søknad

Morten Vidar Gran "Dyrisk 2" Høstutstillingen 2019

Søknadsportalen for Høstutstillingen 2020 åpner 3. februar!

Alle må søke med digital dokumentasjon av verk i vår søkeportal. Søknadsfrist 3. mars 2020.

Alle kunstnere som bor i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet ønskes velkommen til å søke. Det er imidlertid ikke et krav å være utdannet kunstner eller medlem i en kunstnerorganisasjon. Kunstnergrupper kan søke gjennom en representant.  

For avdøde kunstnere kan arvinger søke om deltakelse det første året etter kunstnerens død. 

Alle arbeider blir vurdert av Den Nasjonale Jury (DNJ). Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves. DNJ 2020/2021: Andreas Siqueland, Terje Roaldkvam, Espen Dietrichson, Nora Joung, Trygve Ohren og Kiyosho Yamamoto. 

Hele juryeringsprosessen skjer i mars og er kun basert på digitale søknader. Alle som søker vil motta svar innen 8. mai 2020.

Spesifikasjon til materiell til søkeportal 

Bilder

 • Filformat: .jpg, .jpeg, rtf. og .pdf 
 • Anbefalt størrelse: 2 MB pr. bildefil (min. 72 i dpi). 
 • Anbefalt: 1920 x 1080 pixler. 
 • Merk bildefilene: Tittel_produksjonsår (f.eks.: Utsikt_2020.jpg).
 • Detaljbilder merkes: detalj_Tittel_produksjonsår (f.eks.: detalj_Utsikt_2020.jpg).
 • Todimensjonale arbeider dokumenteres med 1 bilde pr. arbeid.
 • Tredimensjonale arbeider (skulptur, installasjon etc.) bør dokumenteres med flere bilder, og det er derfor mulig å laste opp til sammen 6 bilder i søkeportalen. Dokumentasjon av tredimensjonale arbeider bør gi et romlig inntrykk, for eksempel 1 bilde av arbeidet ved siden av en person eller en gjenstand, i tillegg til 1 bilde av hele arbeidet og 1 detaljbilde. 
 • En serie (for eksempel en fotoserie) regnes gjerne som 1 verk. Legg da ved 1 oversiktsfoto og utvalgte detaljbilder fra serien. 

Video/lyd/performance

 • Videolink og passord må kunne brukes ut oktober 2020. 
 • Ved innsendelse av video-, lyd- og performancearbeider må søker angi varighet og visningsbeskrivelse (projektor, monitor, loop, tidspunkt, hyppighet etc.). 
 • Send oss verket i sin helhet
 • Filer spilles av i VLC og QuickTime. 
 • Stillbilder fra video etc. merkes: stillbilde_Tittel_produksjonsår  (f.eks.: stillbilde_Utsikt_2020.jpg).
 • Alle søkere må selv ta ansvar for godkjenning ved bruk av andres verk. Det vil f.eks. si at en må ha godkjenning for bruk av andres musikk eller bilder i eget verk.

Prosjektbeskrivelse

 • Prosjektbeskrivelse er kun nødvendig dersom det kunstneriske prosjekt ikke lar seg presentere visuelt, f.eks. for performance, installasjoner, stedsspesifikke arbeider, tekstbaserte arbeider, konseptuelle arbeider og andre prosjektbaserte uttrykksformer. 

Dersom du kommer med på utstillingen:

Verk som blir med på utstillingen skal i utgangspunktet kunne leveres mandag 24. og tirsdag 25. august til Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, 0167 Oslo.

Mer informasjon om innlevering osv. sendes etter juryeringen

Høstutstillingen 2020 is open for submissions from 3rd of February!

Høstutstillingen 2019 received a total of 2 344 submissions. This years exhibition is open for submissions from 3rd of February, with application deadline 3rd of March.

All artists living in Norway and Norwegian artists residing abroad are welcome to apply. It is not a requirement to be an educated artist or a member of an artists organization. Artist groups can apply through a representative. For deceased artists, heirs can apply for participation the first year after the artist’s death. All works are reviewed by the National Jury (DNJ).