Statens kunstutstilling,
Høstutstillingen

Søknad

Velkommen til å søke Høstutstillingen 2019

Kunstnernes Hus 7. september – 13. oktober

Søknadsfrist for Høstutstillingen 2019 var 4. mars
Takk til alle som har søkt!

 

Svar på søknad til årets Høstutstilling ble sendt fredag 12. april.
Det ble sendt ut veldig mange e-poster denne dagen og vi ser nå at en del av disse har endt opp som søppelpost/blitt merket som e-post fra usikker avsender og derfor ikke kommet frem til søker. Dette beklager vi.

Ny e-post med svar sendes i dag, fredag 26. april innen kl. 16.00.
Om du ikke kan se å motta e-post etter kl. 16.00, ta kontakt: post@hostutstillingen.no
eller ring mandag mellom 09.00 – 15.00.

Høstutstillingen mottok i år hele 2344 søknader. Vi setter stor pris på at så mange ønsker å delta på utstillingen.

DNJ 2018/2019: Tom Stian Kosmo, Anders Kjellesvik, Marte Aas, Julie Lillelien Porter, Joar Nango og Anna Ihle. DNJ har juryeringen av Statens Kunstutstilling som sitt viktigste arbeidsområde og har det kunstneriske ansvar for utstillingen. Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves.


All artists living in Norway and Norwegian artists residing abroad are welcome to apply. However, it is not a requirement to be an educated artist or a member of an artist organization. Artist groups can apply through a representative. For deceased artists, heirs can apply for participation the first year after the artist’s death. All works are reviewed by the National Jury (DNJ).

Årets søkeprosess og juryering
Den Nasjonale Jury 2019 (DNJ) har, i samarbeid med Høstutstillingens administrasjon, valgt å gå for en litt annen søknadsprosess i år. Vanligvis skjer juryering av Høstutstillingen i to omganger. Det vil si at Den Nasjonale Jury i første runde vurderer verk ut fra innsendt digital dokumentasjon, og de som da blir tatt med videre må levere/sende originalverk til 2. juryering på Kunstnernes Hus i starten av august.

Juryen vil i år juryere kun ut fra digitale søknader.

Dette gjør at ingen kunstnere må levere verk til 2. juryering på Kunstnernes Hus, med risiko om å ikke komme med på utstillingen.

Det er flere grunner til denne endringen.
Gjennom å vite allerede i april/mai hvilke kunstnere og verk som skal være med på utstillingen vil vi kunne ha en tettere dialog med de deltagende kunstnerne. Dette åpner opp for at vi kan sette et nøye planlagt program, og se på flere muligheter for formidling. Ikke minst gir det rom for planlegging av stedsspesifikke verk, performancer og kunstneriske samarbeid utenfor selve utstillingen. Vi kommer derfor til å kontakte kunstnere ved behov i løpet av og etter juryeringen.

Fra et økonomisk perspektiv håper vi at det kan åpne opp for at flere av de deltakende kunstnerne kan søke om støtte til produksjon eller frakt/transport i forbindelse med deltakelsen på Høstutstillingen. Dette vil også spare kunstnere som da ikke hadde blitt med på utstillingen for unødige transportkostnader. En annen positiv konsekvens av å slippe unødvendig transport er at det reduserer vårt miljøavtrykk.

Dette grepet vil som nevnt også gi Høstutstillingen mulighet til å jobbe mer med formidling. Ved å vite hvilke kunstnere og verk som er med kan vi lage et kvalitetsmessig godt formidlingsopplegg og også involvere flere av årets kunstnere. Vanligvis vet en hvilke kunstnere/verk som er med på utstillingen ca. 3 uker før utstillingen åpner, noe som gir svært lite tid til planlegging og tilrettelegging i forhold til ulike kunstnere og verk. Høstutstillingen viser årlig verk fra omtrent 70 – 120 kunstnere.

Vi håper dette er et tiltak som gjør at flere kunstnere ønsker å søke utstillingen! Høstutstillingen er kunstnernes egen utstilling – og nå skal kunstnerne slippe å ha unødvendige utgifter i forbindelse med juryeringsprosessen. Dette er en endring som gjelder i 2019, og Den Nasjonale Jury 2020/2021 kan gå tilbake til å juryere originalverk på Kunstnernes Hus.