Statens kunstutstilling,
Høstutstillingen

Søknad

Hvordan søke Høstutstillingen 2019?

Alle må søke med digital dokumentasjon av verk i vår søkeportal.
Link til søkeportal legges ut 1. februar med søknadsfrist 27. februar 2019.

Alle kunstnere som bor i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet ønskes velkommen til å søke. Det er ikke et krav å være utdannet kunstner, heller ikke at man må være medlem i en kunstnerorganisasjon. Hver søker kan søke med opptil tre verk.

Alle arbeider blir vurdert av Den Nasjonale Jury (DNJ).
DNJ 2018/2019: Tom Stian Kosmo, Anders Kjellesvik, Marte Aas, Julie Lillelien Porter, Joar Nango og Anna Ihle

Juryen består av kunstnere og velges for to år gjennom uravstemning av NBKs medlemmer.
DNJ har juryeringen av Statens Kunstutstilling som sitt viktigste arbeidsområde og har det kunstneriske ansvar for utstillingen. Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves.